ROMANTYZM

URSZULA NAWROT

O WYSTAWIE

Żyjemy dziś w czasach, gdzie „Błąd Kartezjusza”[1] można udowodnić naukowo. Szukamy na nowo połączeń nauki i ducha, który mówi poprzez sztukę. Dusza romantyczna tęskni za spełnieniem, zraniona miota się w szale namiętności i autodestrukcji. Woli umrzeć niż wyzbyć się uczuć i popaść w przeciętność. Dusza romantyczna walczy i choć nie rozumie natury zjawisk, których stała się zakładnikiem, nigdy się nie poddaje.

 

"Czucie i wiara silniej mówi do mnie

Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!

Miej serce i patrzaj w serce!"

Adam Mickiewicz

 

Cykl „Romantyzm” zainspirowany jest literaturą i malarstwem epoki romantyzmu, psychologią głębi oraz współczesnymi teoriami traumy. W swoich pracach portretuję procesy zachodzące w kobiecie zranionej, która stara się wznieść ponad cierpienie. Pokazuję konstrukcję jej świata wewnętrznego, obiekty jakie w nim funkcjonują. Zwracam uwagę na aspekt skrzywdzonej kobiety/matki w mężczyźnie, którą ten nieświadomie nosi w sobie w wyniku traumy relacyjnej z własną matką. To co badania naukowe starają się udowodnić, opisać, rozłozyć na czynniki pierwsze, ja staram się przelożyć na żywą tkankę sztuki.

URSZULA NAWROT

 

Rozpoczęty przed laty cykl rozprawia się z duchowością, uczuciami, emocjami, a również odrębnością jednostki ludzkiej, jej odmiennością i indywidualnością i emocjami zniekształconymi pod wpływem traumatycznych przeżyć. Jednocześnie podkreśla nierozerwalny związek człowieka z naturą, która bywa jego dopełnieniem lub kontrapunktem pozwalającym lepiej dostrzec jego ograniczoność.

 


[1] „Błąd Kartezjusza”, Antonio R. Damsio, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999

 UMBRA / SHADOW / ECLIPSE OF THE MOON 

ART / NARRATIVE FICTION / EXPERIMENTAL / AUTEUR CINEMA / 30 min / POLAND / 2015

DIRECTOR : URSZULA NAWROT

CAST : LESZEK BZDYL, URSZULA NAWROT, MICHALINA WISNIEWSKA

PRODUCED BY : COPALFILM URSZULA NAWROT

CO-PRODUCED BY : TVP S.A., MAGIC PRODUCTION