FOTOGRAFIA

Sensualnosć jej prac, poezja zarówno portretów, jak i pejzaży świadczy o dużej wrażliwości artystycznej.

Prof. Leszek Mądzik

WYSTAWA ROMANTYZM

WYSTAWA MEXICORK

La Familia. Guadalayara. Mexico. 70 rocznica ślubu seniorów rodziny de Alba. Reportaż.

NAGRODY

Brązowy medal FIAP

Specjalna nagroda PKN UNICEF

Na 11 Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

MAGAZYBY DRUKOWANE

OFERTA

SESJE ZDJĘCIOWE