PHOTOGRAPHY

PL

Sensualność jej prac, poezja zarówno portretów, jak i pejzaży świadczy o dużej wrażliwości artystycznej.

EN

The sensuality of her works, the poetry of both portraits and landscapes testify to her great artistic sensitivity.

Prof. Leszek Mądzik

„Urszula Nawrot jest niezwykle wrażliwym fotografem, robiącym nietuzinkowe, często intrygujące fotografie…. Mam wrażenie, że Pani Urszula ciągle poszukuje piękna, ale nie tego klasycznego, pospolitego, czystego. Szuka go w jakiejś innej postaci, nietypowej, oryginalnej.”

She is an extremely sensitive photographer, making unusual, often intriguing photographs. She feels as good in landscapes as in portraits, but also in reportage. She is looking for beauty, but not this classic, common, pure but some other form, unusual and original.

Chris Niedenthal 

PUBLICATIONS

AWARDS

PL

Brązowy medal FIAP

Specjalna nagroda PKN UNICEF

Na 11 Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”.

EN

3 rd Prize – the Bronze Medal of FIAP

Special Prize of PKN UNICEF

11th International Bienna; Exhibition of Art Photography CHILD 2018

FRIDA FILM FESTIVAL

BEST PHOTOGRAPHY

EXHIBITION „R O M A N T I C I S M” URSZULA NAWROT

COPYRIGHT © URSZULA NAWROT

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

POLAND OF NOBILITY XVII CENTURY

KRASICZYN CASTLE 19.02.2022

R O M A N T I C I S M

MEXICORK

70 WEDDING ANNIVERSARY OF THE DE ALBA FAMILY SENIORS. PHOTO CHRONICLE.

GUADALAJARA. MEXICO.

OFFER

PHOTOSHOOT