PHOTOSHOOT – OFFER

EN

My photography combines fashion, movies, and art. I cordially invite you to participate in outdoor, children’s sessions and therapeutic, that involve working with symbols, recognizing internal structures, and transforming them. This method was developed through years of collaboration with Elisabeth Kemp, Jungian analyst and author of „Dream Workshop,” as well as my personal experience working with the internal structures of the psyche in shamanic space and from a scientific perspective. I am pleased to offer my 20 years of expertise, a welcoming environment, and exceptional film facilities. Furthermore, I have numerous publications in prestigious photography magazines, individual exhibitions and awards. I collaborated with: Anna Maria Jopek, prof. Leszek Mądzik, fashion bloggers, stylists, numerous artists and actors.

Write if you’re dreaming, you’ve always liked pictures, and you want to have something like that. Everything is possible. I am able to arrange sessions in various spaces and styles.

PL

Mój styl to połączenie fotografii modowej, filmowej i artystycznej. Zapraszam na sesje portretowe, plenerowe, dziecięce, terapeutyczne – praca z symbolem, rozpoznawanie struktur wewnętrznych i ich transformacja (metoda autorska opracowana w wyniku wieloletniej współpracy z Elisabeth Kemp, analityczki jungowskiej, autorki „Dream Workshop” oraz własnego doświadczenia pracy z wewnętrznymi strukturami psychiki w przestrzeni szamańskiej jak i z poziomu naukowego). Oferuję 20 letnie doświadczenie, świetną atmosferę i zaplecze filmowe. Na swoim koncie mam liczne publikacje w prestiżowych magazynach fotograficznych, wystawy indywidualne oraz nagrody. Współpracowałam z: Anną Marią Jopek, prof. Leszkiem Mądzikiem, blogerkami modowymi, stylistkami, licznymi artystami i aktorami.

Jeśli masz marzenie, zawsze podobało Ci się zdjęcie i chciałbyś mieć coś takiego, napisz! Wszystko jest możliwe. Aranżuję sesje w różnych przestrzeniach i stylach.

PORTRAIT – SIMPLE PHOTOSHOOT – STUDIO

EXAMPLES OF PHOTOSHOOT

PHOTOSHOOT

KUNG FU MASTERS