COPALFILM PRODUCTION

COPALFILM URSZULA NAWROT

FILM & TV PRODUCTION

NIP: 6141488478

POLAND, WARSAW

PL

COPALFILM to firma założona w 2014 r. przez Urszulę Nawrot głównie dla realizacji własnych produkcji filmowych. W ofercie komercyjnej firmy znajduje się realizacja krótkich form reklamowych. Od pomysłu przez realizację zdjęć do gotowego produktu. Scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, kolor korekcja. Usługi dodatkowe takie jak skomponowanie muzyki, efekty specjalne, animacja zlecane są firmom zewnętrznym. Copalfilm od lat współpracuje z kompozytorem Markiem Kuczyńskim oraz firmami postprodukcyjnymi takimi jak EBH, 3 de, Waju Studio. Urszula Nawrot proponuje artystyczne spojrzenie na film reklamowy, który będzie się wyróżniał na rynku. Wieloletnie doświadczenie filmowe i fotograficzne owocuje nietuzinkowymi rozwiązaniami przy racjonalnym budżecie. Zobacz ostatnią produkcję reklamową dla Fundacji Medical Poland Health Foundation.

EN

COPALFILM is a company founded in 2014 by Urszula Nawrot mainly for the production of its own film productions. The company’s commercial offer includes the implementation of short advertising forms. From the idea through the implementation of photos to the finished product. Script, direction, cinematography, editing, sound, color correction. Additional services such as music composition, special effects, animation are outsourced to external companies. Copalfilm has been cooperating with the composer Marek Kuczyński and post-production companies such as EBH, 3 de, Waju Studio for years. Urszula Nawrot proposes an artistic look at an advertising film that will stand out on the market. Many years of film and photographic experience results in extraordinary solutions at a reasonable budget. See the latest advertising production for the Medical Poland Health Foundation.

Ponad 40 międzynarodowych nagród dla Umbry w tym za najlepszą reżyserię i najlepszy oryginalny koncept. Zachwyt specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii. Żywe terapeutyczne zastosowanie potwierdzone przez psychoterapeutów. To wszystko zaowocowało nowym projektem autorki i reżyserki Umbry.

Deep Within, to nowy, pełnometrażowy film fabularny penetrujący nieświadomość. Wysmakowana warstwa wizualna, pełna symboliki opowieść o spotkaniu człowieka ze sobą samym. Ruszyły przygotowania do filmu. Pierwsze efekty już wkrótce.

Scenariusz, reżyseria, koncepcja plastyczna obrazu, scenografia oraz kostiumy – Urszula Nawrot

Zdjęcia – Piotr Wojtowicz

Charakteryzacja – Sylwia Ostrowska

Choreografia – Filip Szatarski

Występują: Katarzyna Glinka, Michał Białecki, Filip Szatarski, Ania Nawrot

UMBRA/ECLIPSE OF THE MOON

UMBRA/Eclipse of the moon. Urszula Nawrot’s 2015 film has already won over 40 awards at international film festivals. Its artistic form was also a production challenge. The photos were taken in very unusual places, such as the Wieliczka Salt Mine or the Forty in Modlin. Copalfilm copes with the toughest challenges.

RACHEAL DIYAOLU – STORY

WING TSUN FLASHBACK

Urszula Nawrot practiced Wing Tsun Kung Fu and achieved the first master degree. This short experimental documentary is her personal look at this martial art, which she passes on to her daughter. Touching the old forms of martial arts, you can feel the past, culture and mentality of the people who created it. Wing Tsun is like a journey through time with flashbacks to the character of the Shaolin female monk Ng Mui, a reformer of the traditional Shaolin combat system, who instead of imitating animals focused on using the natural capabilities of the human body, and Yim Wing Tsun, who learned kung fu from Ng Mui to protect herself from a local bully. They were followed by other masters who shaped Wing Tsun: Leung Bok Chau, Dr Leung Jan, Ip Man… Wing Tsun kung fu practitioners meet with them every time they practice, the old Masters are present in their movements. They become shadows of the old masters. By passing on knowledge to the young generation, we make history live on.