UMBRA

„Przejmujący. Temat nie został odpuszczony nawet na sekundę. Upilnowany, zdyscyplinowany i przepiękny.” Tomasz Raczek

https://audycje.tokfm.pl/podcast/59191,Jak-radzic-sobie-z-trauma

Love it. It’s a great film. Visually stunning. Apart from great pictures

there is a touching story in it.

JIM SHERIDAN

An almost mythological story. A drama shouted in silence. Frozen images that penetrate deep into the subconscious and do not let you forget about them. I know where it cames from. I know this world.”

A person who experienced the trauma of childhood sexual abuse. (Trauma & Nightmare Cience Conference, Gdańsk 2020)

EN

UMBRA

(latin) shadow, gloom, eclipse of the moon

UMBRA / ECLIPSE OF THE MOON is a sumptuous, intoxicating visual journey through the subconscious of the soul as memories from things past, present and perhaps even from the future collide to reveal secrets buried within a woman’s mind and heart.

Thanks to the trance nature of the images, UMBRA takes the viewer into the sphere of intuition, not intellectual analysis.

Thus, the symbolic image will serve as a bridge between the heroine’s inner world and her story of trauma. From the symbolic images, one can read the nature of early wounds, disturbed relations with her family.

Trauma can be realistically portrayed in film by focusing on everyday problems of the victims, accusing the oppressors, denouncing injustice, or by raising trauma’s social and legal aspects. Trauma can also be described through symbolic imagery. It is then that we have a chance to reach the inner world of trauma, describe the indescribable, elusive, irrational. The essence of the symbol is to combine what is conscious and unconscious, rational and irrational.  Symbols merge different layers of reality without merging them into one. A symbolic narrative can, therefore, take place in several realities simultaneously. The interpretation of a symbol is the choice of one level of reality as the dominant one. In my film “Umbra” I speak symbolically of child sexual abuse and how it affects  adult life. I ask philosophical questions about the truth and sense of existence, as well as theological questions about love and God in the face of experiencing evil. The story of child sexual abuse becomes an archetypal tale of evil initiation.

This is possible thanks to telling the story through symbolic images: “Whoever speaks in primordial images speaks with a thousand voices: he enthralls and overpowers… he transmutes our personal destiny into the destiny of mankind, and evokes in us all those beneficent forces that ever and anon have enabled humanity to find a refuge from every peril and to outlive the longest night.” C.G Jung.

Child sexual trauma does not allow a child to develop properly, disrupting the entire spectrum of sexual behavior in adult life, causing fear of life, emotional death, lack of contact with reality, dissociation and self-destructive behavior, feelings of shame, guilt and loneliness.

The problem of trauma goes far beyond the sphere of psychological considerations. Trauma destroys faith in the meaning of life and undermines the existence of love.”

URSZULA NAWROT

COPYRIGHT © URSZULA NAWROT

WATCH THE FILM FOR FREE

PL

UMBRA

(latin) cień, zaćmienie ksieżyca

„Symboliczna opowieść o poznawaniu siebie, docieraniu do najgłębiej skrywanych tajemnic ludzkiej duszy. Bez dialogów, w sposób poetycki, poprzez symbolikę obrazu, muzykę i taniec film dociera do typowych struktur wewnętrznych, organizujących traumatyczne doświadczenie człowieka we wczesnym dzieciństwie. Personalna opowieść kobiety molestowanej seksualnie, dzięki symbolicznym obrazom w jakich została ujęta, nabiera charakteru uniwersalnego.

Film można odczytywać poprzez różne jego warstwy. Jedną z nich i najszybciej dostrzegalną jest warstwa psychologiczna, która nie była nigdy celem tego filmu. Jednak z prawdziwego przeżycia, wyobrażonego w formie symbolicznej można z łatwością odczytać mechanizmy traumy takie jak: dysocjacja, fragmentacja pamięci, niezdolność linearnego opowiedzenia własnej historii, odtwarzanie traumy, autoagresja…

Film w sposób poetycki dociera do stanu wewnętrznego bohaterki, jej poczucia osamotnienia, braku kontaktu z rzeczywistością, poczucia winy, braku miłości a przede wszystkim sensu życia. Za sprawą transowości obrazów przenosi widza w sferę przeczuwania, a nie intelektualnej analizy. Pozwala wczuć się w stan bohaterki. W jej niemy krzyk i pytanie o sens ludzkiej egzystencji. Z tej perspektywy, film stara się uchwycić istotę bytu, gdzie nadużycie seksualne jest również traktowane symbolicznie.

Kiedy w tradycyjnym filmie fabularnym obserwujemy historię „realną”, a tylko za pomocą tzw.: „insert shots” przenosimy się do świata wewnętrznego bohatera, aby poczuć jego nastrój, tak w Umbrze sytuacja z założenia jest odwrócona.

Poruszamy się po świecie wewnętrznym, jego strukturach i pewnym niejawnym porządku, który C.G Jung próbował opisać za pomocą teorii archetypu.

Symboliczny obraz zatem będzie tu pełnił funkcję pomostu między światem wewnętrznym bohaterki, a jej historią traumy. Z obrazów symbolicznych można odczytać charakter wczesnych zranień,  zaburzonych relacji z jej najbliższym otoczeniem.

Mniej oczywiste będą tu warstwy filozoficzna i teologiczna, gdzie postawione zostały pytania o naturę ludzką, sens cierpienia, poznanie Boga i jego naturę, o miłość i sens istnienia. Jednak na koniec to bagaż życiowy widza, jego edukacja i wrażliwość decydują o tym, co dostrzega w obrazach filmu.

URSZULA NAWROT

Kopiowanie, wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu tekstu bez zgody autorki lub umieszczenia źródła jest łamaniem prawa.

COPYRIGHT © URSZULA NAWROT

UMBRA & PSYCHOLOGY

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

PL

„Film „Umbra” uważam za niezwykle ważny: poprzez artystyczną metaforę, wieloznacznie, a zarazem dobitnie pokazuje, jak wielkim złem jest nadużycie seksualne dziecka. Dramat dziecka polega na tym, że jest poddane działaniom dorosłego, który wykorzystuje jego uczuciową bezradność. Dziecko nie rozumie co się dzieje, jest krzywdzone, a czuje się winne. Molestowane dziecko odnosi głębokie rany psychiczne, zraniony zostaje jego autoportret fizyczny, duchowy, emocjonalny i seksualny. Dewastacja psychiki odbija się na tej osobie przez wiele lat, nawet u dorosłego ta trauma trwa i ma bolesne skutki w życiu emocjonalnym”.

EN

„I consider the film „Umbra” to be extremely important: through an artistic metaphor, it ambiguously and at the same time clearly shows how evil the sexual abuse of a child is. The drama of a child lies in the fact that it is subjected to the actions of an adult who takes advantage of its emotional helplessness. The child does not understand what is happening, it is hurt and feels guilty. A molested child suffers deep mental wounds, its physical, spiritual, emotional and sexual self-portrait is hurt. The devastation of the psyche is reflected in this person for many years, even in an adult this trauma lasts and has painful emotional effects.”

SENS nr 06/117 JUNE 2018 

AUTEUR CINEMA

 • title: UMBRA/Eclipse of the moon
 • written, directed, artistic concept: Urszula Nawrot
 • artistic advisers: Prof. Leszek Mądzik, Lech Majewski, Jack Gold, Andrzej Bartkowiak
 • cast: Urszula Nawrot – Alice, Leszek Bzdyl – Mefisto, Michalina Wiśniewska – child
 • music composer: Marek Kuczyński
 • cinematography:  Urszula Nawrot and Grzegorz Hartfiel
 • (additional cinematography: Oskar Kozłowski, Olaf Malinowski, Maciej Puczyński)
 • edited: Urszula NawrotMilenia Fiedler
 • production designer: Urszula Nawrot
 • costume designer: Magdalena Major
 • make up: Natalia Zdrojek, Magdalena Danilewicz
 • choreography: Urszula Nawrot, Leszek Bzdyl
 • postproduction, SFX: EBH, 3de
 • colour correction: Przemysław Niedźwiedzki
 • sound design: DREAMSOUND, Filip Krzyżykowski
 • production: COPALFILM Urszula Nawrot
 • coproduction: TELEWIZJA POLSKA S.A., MAGIC PRODUCTION Sp. z o.o.
 • coproduction: TVP 2 Jerzy Kapuściński, Redakcja Marzena Podgórska, Produkcja Witold Będkowski, Magic Production – Magdalena Nowacka
 • production menager: Paweł Kurzacz
 • genre: art film / experimental/ auteur cinema / director film/ dance or poetic film/ symbolic
 • duration: 30 min
 • location: Poland
 • premiere: Festiwal Filmowy w Gdyni september 2015r
 • theatres premiere: 24 luty 2016r 

GALLERY

AWARDS / NOMINEE

FROM FILM FESTIVALS

THE LIST OF AWARDS

New York City International Film Festival

1. Best International Short Film 2016

West Chester Film Festival

2. Best Female Director 2016

Art Film Festival Cannes

3. 2nd Prize; 2016

Action on Film Festival. Las Vegas

Polish Short Film Festival; 2017

4. Best Directing

5. Best Cinematography

6. Best Short

Women’s Independent Film Festival, Los Angeles 2016

7. First Place Experimental

8. Best Directing

9. Best Cinematography

10. Best Editing

European Short Film Festival, Berlin 2017

11. Best scifi/horror

Art Movie Film Festival 2017

12. Best Experimental Short Film

Arte Non Stop Festival, Buenos Aires 2018

13. Best Medium Lenght Film

14. Best Female Direction Medium Length Film

15. Best Cinematography Medium Length Film

16. Best Actress Urszula Nawrot Medium Length Film

17. Best Actor Leszek Bzdyl Medium Length Film

Consonance Music and Dance Film Festival 2019

18. Best Art Dance Award

Anabelle Munro The Most Important Films and Scripts in the World 2021

19. Impact Award: Psychology

4 Seasons Film Festival, Barcelona 2019

20. Best Director

21. Best Photography

VIP Film Festival 2019

22. Best Actress – Urszula Nawrot

23. Best Choreography – Leszek Bzdyl, Urszula Nawrot

Fantastic Film Festival 2020

24. Best Director

25. Best Fantastic Art

Absurd Film Festival 2021

26. Best Cinematography

RED MOVIE AWARDS 2021, Reims Excellence Director

27. Best Short

28. Honorable Mention: Best Experimental

London Movie Awards 2022

29. Best Experimental

Paris Movie Awards 2022

30. Honorable mention: Producer:

Urszula Nawrot & Copalfilm, Magdalena Nowacka & Magic Production, TVP S.A.

8 & HalFilm Awards 2022

31. Best European Short Film

New York Movie Awards 2022

32. Best Inspirational Film 2022

New Age Cineams & Scripts

33. Jury’s Choice Experimental Short

PAWS International Film Festival 2022

34. Best Experimental Work

Hollywood Gold Awards 2022

35. Gold Award – Experimental Film

International Gold Awards 2022

36. Best Experimental

Wisdom Tree International Film Festival 2023

37. Best Experimental Short Film

Frida Film Festival 2023

38. Best Art House Film

Prague International Film Awards winter edition 2022/23

39. Best Director Short Film

Mexico City Grand Festival 2023

40. Best Experimental

KOSICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL APROL 2023

41. Best Experimental Film

SYDNEY WORLD FESTIVAL 2023

42. Best Experimantal Film

ROSHANI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023

43. Best Experimental Film – Outstanding Achievements 1 st Rank.

NOMINEE

SENSEI TOKYO FILM FEST 2023

BEST EXPERIMENTAL FILM

BEST DANCE FILM

MAGMA AWARDS 2023

Best Film (Medium-Length)

Best Experimental Film

Best Dance or Poetic Film

Best Action

Sci-Fi or Fantasy (Best Fantasy)

Best Cinematography

Best Production Design / Art Direction

Best Costume Design

Best Makeup, Hairstyling & SFX

BERLIN FILMHAUS 2023

Best Experimental Film

Best Dance or Poetic Film

Best Fantasy

Best Medium Length Film

Best Make up SFX

Best Costume Design

Best Cinematography

LONELY WOLF INTERNATIONAL FILM FESTIVAL LONDON 2023

Best Experimental Film

Best Dance or Poetic Film

Best Fantasy

Best Medium Length Film

Best Costume Design

SCREENING / OFFICIAL SELECTION

Brooklyn Film Festival 2017

        Official Selection

Audi Dublin International Film Festival 2016

      Special Screening – Dance on Film

Capital City Film Festival 2016

       Official Selection

Camerimage International Film Festival 2015

        Talent Demo

40th Gdynia Film Festival 2015

      Official Selection

Festival de Cannes 2016

      Marché du Film

Fastnet Short Film Festival

     a Special Guest Screening