URSZULA NAWROT

film & photography

UMBRA FILM

 

 

 

PHOTOGRAPHY

 

 

 

Fine Arts Photography

 

P O E Z J A  O B R A Z U

 

Poezja to swoisty sposób odsłaniania horyzontu metafizycznego, bez którego egzystencja człowieka - jego sposób bycia - staje się niejasna, powierzchowna i pusta. Poezja, dzięki odsłanianiu horyzontu metafizycznego, stwarza możliwość określenia właściwego wymiaru egzystencji - „właściwego sposobu zamieszkiwania”. Poezja obrazu będzie zatem odsłanianiem horyzontu metafizycznego poprzez obraz.

 

"Poezja we właściwy sposób pozwala zamieszkiwać. Dzięki czemu zaś uzyskujemy mieszkanie? Dzięki budowaniu. Poezja, jako pozwalająca zamieszkiwać, jest budowaniem.

„To dopiero poezja sprowadza człowieka na ziemię, ku niej, wprowadza go w ten sposób do zamieszkiwania."

                                                                                                                                   MARTIN HEIDEGGER

"Poetycko mieszka człowiek…” (M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, tł. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, ss. 165-181).

 

 

W Y S T A W A   F O T O G R A F I I

R O M A N T Y Z M

 

U R S Z U L A   N A W R O T

Artystka: fotografka, reżyserka, scenarzystka, aktorka. Mgr stosunków międzynarodowych. W swoich pracach (film/fotografia) za pomocą poezji obrazu i symboliki rozprawia się z duchowością, uczuciami, emocjami zniekształconymi pod wpływem traumatycznych przeżyć, jak i również z odrębnością jednostki ludzkiej, jej odmiennością i indywidualnością. 

OBEJRZYJ FILM

ZAPOWIEDŹ

Już wkrótce ukaże się książka Urszuli Nawrot i psychoterapeutki Marii Dekert

POKONAĆ CIEŃ

 Zrozumieć traumę z filmem Umbra

 

Tytuł książki "Pokonać cień" należy rozumieć jako przerosnąć, przewyższyć w świadomości. 

Wychodząc od obrazu i jego symboliki omówimy najważniejsze mechanizmy rządzące traumą, trud życia w traumie, destrukcyjne wzorce zachowań, które nieustannie się powtarzają. Zajrzymy do świata wewnętrznego, aby zobaczyć jaką ma konstrukcję i jakie możliwości wyjścia nam daje. Omówimy metody terapii, zagrożenia i trudności na jakie można natrafić. Pokażemy również jak samodzielnie pracować z filmem w celu lepszego kontaktu z własnym światem wewnętrznym.

                                                                                                                                                

PRACA Z CIENIEM

PERSPEKTYWA JUNGOWSKA

Kiedy w 2007 roku poznałam Elizabeth Kemp nauczycielkę aktorstwa z Actors Studio w Nowym Jorku pojęcie cienia znałam tylko z literatury C.G. Junga. Elizabeth, która była członkiem Jung Institute w Nowym Jorku poprzez swój program „Dream Workshop” pracę na otwartych emocjach, na procesach psychicznych, wchodzenia w głębię, analizę snów, aktywną imaginację pokazała mi na czym realnie polega praca z cieniem. Intelektualną ideę przełożyła w działanie. Jej program skierowany był do artystów, aktorów, aby mogli z własnych procesów wewnętrznych czerpać do budowania postaci scenicznej. Dała mi narzędzia, którymi posługuję się do dziś. 

                                                                                                      Urszula Nawrot

"Cień — o ile ma charakter osobowy — można przy odrobinie samokrytycyzmu przeniknąć bez większego trudu. Kiedy pojawia się on jako archetyp, natykamy się na te same trudności, co w przypadku animusa i animy; innymi słowy, o ile możliwe jest poznanie względnego zła, które tkwi w naszej naturze, o tyle spojrzenie w oczy złu absolutnemu jest doświadczeniem równie rzadkim, co wstrząsającym".

 

C.G. Jung, The Shadow, Collected Works 9, II, par. 24 Cień, w: Archetypy i symbole, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1976,s. 68.

 

 UMBRA / SHADOW / ECLIPSE OF THE MOON 

ART / NARRATIVE FICTION / EXPERIMENTAL / AUTEUR CINEMA / 30 min / POLAND / 2015

DIRECTOR : URSZULA NAWROT

CAST : LESZEK BZDYL, URSZULA NAWROT, MICHALINA WISNIEWSKA

PRODUCED BY : COPALFILM URSZULA NAWROT

CO-PRODUCED BY : TVP S.A., MAGIC PRODUCTION