URSZULA NAWROT

film & photography

UMBRA FILM

 

 

 

PHOTOGRAPHY

 

 

 

 

P O E Z J A  O B R A Z U

 

Poezja to swoisty sposób odsłaniania horyzontu metafizycznego, bez którego egzystencja człowieka - jego sposób bycia - staje się niejasna, powierzchowna i pusta. Poezja, dzięki odsłanianiu horyzontu metafizycznego, stwarza możliwość określenia właściwego wymiaru egzystencji - „właściwego sposobu zamieszkiwania”. Poezja obrazu będzie zatem odsłanianiem horyzontu metafizycznego poprzez obraz.

 

"Poezja we właściwy sposób pozwala zamieszkiwać. Dzięki czemu zaś uzyskujemy mieszkanie? Dzięki budowaniu. Poezja, jako pozwalająca zamieszkiwać, jest budowaniem.

„To dopiero poezja sprowadza człowieka na ziemię, ku niej, wprowadza go w ten sposób do zamieszkiwania."

                                                                                                                                   MARTIN HEIDEGGER

"Poetycko mieszka człowiek…” (M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, tł. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, ss. 165-181).

 

 

W Y S T A W A   F O T O G R A F I I

R O M A N T Y Z M

 

U R S Z U L A   N A W R O T

Artystka: fotografka, reżyserka, scenarzystka, aktorka. Mgr stosunków międzynarodowych. W swoich pracach (film/fotografia) za pomocą poezji obrazu i symboliki rozprawia się z duchowością, uczuciami, emocjami zniekształconymi pod wpływem traumatycznych przeżyć, jak i również z odrębnością jednostki ludzkiej, jej odmiennością i indywidualnością. 

OBEJRZYJ FILM

ZAPOWIEDŹ

Już wkrótce ukaże się książka Urszuli Nawrot i psychoterapeutki Marii Dekert

POKONAĆ CIEŃ

 Zrozumieć traumę z filmem Umbra

 

Tytuł książki "Pokonać cień" należy rozumieć jako przerosnąć, przewyższyć w świadomości. 

Wychodząc od obrazu i jego symboliki omówimy najważniejsze mechanizmy rządzące traumą, trud życia w traumie, destrukcyjne wzorce zachowań, które nieustannie się powtarzają. Zajrzymy do świata wewnętrznego, aby zobaczyć jaką ma konstrukcję i jakie możliwości wyjścia nam daje. Omówimy metody terapii, zagrożenia i trudności na jakie można natrafić. Pokażemy również jak samodzielnie pracować z filmem w celu lepszego kontaktu z własnym światem wewnętrznym.

                                                                                                                                                

 UMBRA / SHADOW / ECLIPSE OF THE MOON 

ART / NARRATIVE FICTION / EXPERIMENTAL / AUTEUR CINEMA / 30 min / POLAND / 2015

DIRECTOR : URSZULA NAWROT

CAST : LESZEK BZDYL, URSZULA NAWROT, MICHALINA WISNIEWSKA

PRODUCED BY : COPALFILM URSZULA NAWROT

CO-PRODUCED BY : TVP S.A., MAGIC PRODUCTION