URSZULA NAWROT

film & photography

UMBRA FILM

 

 

 

PHOTOGRAPHY

 

 

 

 

P O E Z J A  O B R A Z U

"Poezja we właściwy sposób pozwala zamieszkiwać. Dzięki czemu zaś uzyskujemy mieszkanie? Dzięki budowaniu. Poezja, jako pozwalająca zamieszkiwać, jest budowaniem.

„To dopiero poezja sprowadza człowieka na ziemię, ku niej, wprowadza go w ten sposób do zamieszkiwania."

                                                                                                                                   MARTIN HEIDEGGER

 

Poezja to swoisty sposób odsłaniania horyzontu metafizycznego, bez którego egzystencja człowieka - jego sposób bycia - staje się niejasna, powierzchowna i pusta. Poezja, dzięki odsłanianiu horyzontu metafizycznego, stwarza możliwość określenia właściwego wymiaru egzystencji - „właściwego sposobu zamieszkiwania”.

 

W Y S T A W A   F O T O G R A F I I

R O M A N T Y Z M

 

 

U R S Z U L A   N A W R O T

Artystka: fotografka, reżyserka, scenarzystka, aktorka. Mgr stosunków międzynarodowych. W swoich pracach (film/fotografia) za pomocą poezji obrazu i symboliki rozprawia się z duchowością, uczuciami, emocjami zniekształconymi pod wpływem traumatycznych przeżyć, jak i również z odrębnością jednostki ludzkiej, jej odmiennością i indywidualnością. 

PRACA Z CIENIEM

Kiedy w 2007 roku poznałam Elizabeth Kemp nauczycielkę aktorstwa z Actors Studio w Nowym Jorku pojęcie cienia znałam tylko z literatury. Nie pojmowałam jednak co naprawdę oznacza proces indywiduacji i praca wewnętrzna z cieniem. Elizabeth, która była członkiem Jung Institute w Nowym Jorku poprzez swój program „Dream Workshop” pracę na otwartych emocjach, na procesach psychicznych, wchodzenia w głębię, analizę snów, aktywną imaginację pokazała mi na czym realnie proces ten polega. Intelektualną ideę przełożyła w działanie. Dała mi narzędzia, którymi posługuję się do dziś. Na początku 2011 poczułam gotowość do pokazania pewnych procesów na ekranie oraz w fotografii.

                                                                                                                Urszula Nawrot

ZAPOWIEDŹ

Już wkrótce ukaże się książka Urszuli Nawrot i psychoterapeutki Marii Dekert

POKONAĆ CIEŃ

 Zrozumieć traumę z filmem Umbra

 

Tytuł książki "Pokonać cień" należy rozumieć jako przerosnąć, przewyższyć w świadomości. 

Wychodząc od obrazu i jego symboliki omówimy najważniejsze mechanizmy rządzące traumą, trud życia w traumie, destrukcyjne wzorce zachowań, które nieustannie się powtarzają. Zajrzymy do świata wewnętrznego, aby zobaczyć jaką ma konstrukcję i jakie możliwości wyjścia nam daje. Omówimy metody terapii, zagrożenia i trudności na jakie można natrafić. Pokażemy również jak samodzielnie pracować z filmem w celu lepszego kontaktu z własnym światem wewnętrznym.

                                                                                                                                                

 UMBRA / SHADOW / ECLIPSE OF THE MOON 

ART / NARRATIVE FICTION / EXPERIMENTAL / AUTEUR CINEMA / 30 min / POLAND / 2015

DIRECTOR : URSZULA NAWROT

CAST : LESZEK BZDYL, URSZULA NAWROT, MICHALINA WISNIEWSKA

PRODUCED BY : COPALFILM URSZULA NAWROT

CO-PRODUCED BY : TVP S.A., MAGIC PRODUCTION